Mennesker, Ledelse og Kultur -
fra en ny tro og et andet perspektiv

Dit personlige lederskab står forrest uanset om du skal lede virksomheder, opgaver, projekter, mennesker eller dit liv og eksistens på en måde der giver værdi, mening og er bæredygtig i bredeste forstand.

Vi står midt i en tid hvor vi mærker nødvendigheden af at ændre på det, vi hidtil har været drevet af, og anset som det vigtige, for at skabe værdi, mening og succes, vi ser og mærker nu bagsiderne ved de fortællinger og den kultur vi har skabt, både personligt og professionelt.

I Wilk CPH skaber vi ny værdi, mening og succes, både for den enkelte, teamet og virksomheden – gennem forløb, workshops, processer og samtaler.

  • Her får du forståelse af og indsigt i dig selv og de mennesker du relatere til.
  • Gennem refleksive spørgsmål og svar, samt evnen til at lytte højere, inddrager vi diversiteten og bredere perspektiverne ud, derved skaber du de bedste løsninger.
  • Du kommer til at arbejde med at sætter retning og bevægelse på din og jeres HVORDAN og HVORFOR – ’hvordan’ kommer til at stå i forgrunden, for det er den vi kan mærke, og den der skaber fremtiden.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Wilk CPH  for yderligere information og vejledning om vores ydelser.

Nyheder og artikler

Her kan du følge med i hvad der optager mig i forhold til ledelse, team- og organisationsudvikling.
Jeg vil bestræbe mig på at skrive et indlæg én gang om måneden jeg håber du vil bidrage med meninger og kommentar.

Wilk CPH er dedikeret og drevet af at se udvikling og resultater, der afspejler et lederskab der er båret af selvindsigt, autenticitet, forbundethed og bæredygtighed. Wilk CPH er ambitiøs og tror på, at de bedste resultater opnås gennem et samarbejde, der bygger på tillid, retning og gennemsigtighed.

Tina Wilk

Founder

Referencer

Anbefaling Wilk CPH

Peter Høngaard Andersen

Adm. Direktør Innovationsfonden

I forbindelse med Innovationsfondens tilblivelse og efterfølgende fusions- og strategiforløb fik vi anbefalet Tina Wilk til at varetage kultur- og værdiprocessen, så fusionen af de tre organisationer førte til én samlet organisation med fælles værdier og kultur.

Tina Wilk er rigtig god til at lytte til kundens udfordringer, behov og præmisser, så det efterfølgende forløb skaber de ønskede forandringer og tiltag. Hun har været god til både at engagere ledelsen og medarbejderne, så den nye kultur ikke kun forblev ord på papir, men forplantede sig i hele organisationen i en grad, så hver enkelt medarbejder tog ejerskab for kulturen og værdierne.

Tina har en høj grad af integritet og erfaring. Hun har et nærvær og en analytisk skarphed, der gør, at hun hurtigt ser roden til udfordringerne. Hun har en særlig evne til fordomsfrit og med empati at kommunikere svære ting, så man i højere grad også ser tingene i et klarere lys og kan agere mere præcist på valg af løsninger.

Tina er meget kompetent og ambitiøs på sine kunders og egne vegne, og det skaber en god motivation og fremdrift og sikrer, at man kommer i mål med opgaven. 

The truth will set you free,

but first it will piss you off.

Gloria Steinem

Scroll til toppen