Be a Leader

’Be a Leader’ er et forskerrum og en game changer for dig og din lederrolle, der kombinerer kraften ved tillidsfulde møder mellem ligesindede og styrken ved ambitiøst, meningsfyldt og personligt arbejde. Vi har blandt andre Kierkegaard, Kegan og Enneagrammet med som blind passager, hvor vi dykker ned i de elementer, der definerer dig som menneske og leder.

Be a Leader

Executive Lederprogram

be-a-leader

Be a Leader

’Be a Leader’ er et netværk og udviklingsforløb for ambitiøse mennesker og ledere af ledere, der ønsker at tage deres lederskab og udvikling til næste niveau sammen med andre ambitiøse kvinder og mænd.

Du vil over en periode på 8 måneder arbejde fokuseret med at finde ind til, hvilken leder du i virkeligheden er, når du selv skal definere din egen rolle. Du arbejder med at finde ind til de idealer, du selv styrer efter så du står tydelig og autentisk. Du lærer at sætte ord på de værdier, der driver dig, og du styrkes med en strategi og værktøjer til at kunne sætte handlinger bag.

I dette forløb handler det om dig. Dig som leder og dine værdier og styringsmekanismer. Vi sætter lys på dine styrker såvel som dine udfordringer. Jeg har arbejdet med ledere af ledere i mange år. Som coach og team-udvikler. Og min erfaring er, at der er guld at hente ved at have modet til også at fokusere på de ukendte og svage sider – det, der roder i hjørnerne af organisationen og i dit lederskab.

Selvledelse og selvindsigt er direkte forbundet med det at kunne stå stærkt i sit lederskab. Derfor er det væsentlige element i arbejdet med det du vil forandre.

Ved at være en del af et fortroligt fællesskab af andre ledere på dit niveau får du desuden plads i et netværk af ærlige, tillidsfulde, inspirerende og støttende mennesker.

’Be a Leader’ er et forskerrum, der kombinerer kraften ved tillidsfulde møder mellem ligesindede og styrken ved seriøst, meningsfuldt og eksistentielt arbejde. Vi har blandt andre Kierkegaard, Kegan og Enneagrammet med som blind passager, hvor vi dykker ned i de elementer, der definerer dig som menneske og leder.

Derfor skal du med

Du er blevet opmærksom på, at der er noget, du ønsker, skal være anderledes i din rolle og funktion som leder. Mange af de ledere, jeg arbejder med fortæller, at de mærker en træthed af konstant at skulle tage imod input og integrere og implementere nye værktøjer, for at kunne opfylde deres rolle. Ofte ender de mange anstrengelser uden den effekt, de ønskede. Måske kan du kende dette?

Så har du måske også opdaget, at det ikke flytter noget at skrabe i overfladen? Den virkelige forandring sker, når vi tør se på det, der ligger under overfladen. Stærkt lederskab og tydelige resultater handler sjældent om nye værktøjer. Min erfaring er, at alt det, du skal bruge, det er allerede tilstede i dig. Det er det i dig, vi skal finde ind til i dette forløb. Og ved at gøre det i et stærkt netværk, får vi mere end dobbelt op på viden, indsigt, motivation og inspiration.

Hvem er forløbet for?

Dette forløb er for ambitiøse mennesker, der tager deres lederskab seriøst. Det kræver mod, vilje og selvomsorg at se på det, der ligger under overfladen. Uanset, hvor høj selvindsigt, vi har, så er det svært at se os selv og de snubletråde, vi selv sætter op i vores lederskab. Det er netop her, i samtale med andre ligesindede, du finder de nye svar.

Alle møder faciliteres af seniorrådgiver og executivecoach Tina Wilk, som har 20 års erfaring i arbejdet med mennesker i feltet, hvor forretning/karriere, psykologi, personlighed og executive lederskab forenes.

Sådan arbejder vi med dit lederskab

Formøde

En forudgående samtale med seniorrådgiver og executivecoach Tina Wilk for at afstemme indhold, ønsker, bidrag og forventninger. Gruppen sammensættes, så der er en grundlæggende fælles forståelsesramme og ambitionsniveau.

Program

Forløbet kører over 8 måneder med 7 møder se overskrifter for de enkelt møder længere nede i teksten.

Hvert møde er opbygget over samme form.

Hver deltager får ca. en halv time til at fortælle om sit fokusområde, resten af gruppen stiller uddybende spørgsmål. Det er forbudt at komme med løsningsforslag og gode råd. Det er din unikke viden, der skal frem. Igennem reflektioner og svar på disse spørgsmål, vil der komme ting frem ’i lyset’ som ikke tidligere har været tilgængeligt. Ny viden, som øger din selvindsigt og som kan give andre og flere mulige løsninger på dine ønsker om forandring.

Denne form betyder at du ’får og giver’, både når du selv er på, og når andre er på.

Møderne foregår på en struktureret, tidstyret, empatisk og undersøgende måde for at sikre, at det rammer de psykologiske lag, der er i spil. Det giver dig nye indsigter, valgmuligheder, stor inspiration og ikke mindst oplevelsen af, at din indre power styrkes, og dit talent udvikles.

Min erfaring med disse forløb er, at det giver flere nuancer og perspektiver på udfordringer og muligheder, når vi arbejder med vores temaer i mindre, fortrolige fællesskaber. Det er det, der sker i dynamikken her. Dette reflektionsrum får du ikke på samme måde i et individuelt forløb.

Vi afslutter hvert møde med, at temaet for næste møde bliver introduceret. Der vil være hjemmearbejde og små opgaver imellem møderne.

Hvad er dit udbytte?

Du vil opdage det, der er vigtigt og betydningsfuldt for dig, og du vil udvikle dig både personligt og professionelt. Du vil få skabt konkrete forandringer i dig selv, som giver dig nye veje og muligheder henimod de forandringer og målsætninger, du startede med at konkretisere, og du vil øge din beslutnings- og handlekraft.

Når vi med stor integritet står i os selv, med viden og bevidsthed om vores idealer og vores formål, begynder vi at udstråle den tiltrækning som andre inspireres af, og som giver en tydelig oplevelser og følelse af meningsfuldhed med det vi gør.

Mødernes temaer


1. Dit fokusområde

Vi begynder med, at du vælger et tema, der er energi og ’ild’ i, og som du ønsker at skabe forandring i NU!

2. Længsler og ønsker

Hvad er dine længsler og inderste ønsker? Vi undersøger dine idealer og dit formål. De er vigtige at få tydeliggjort, for at motivere, igangsætte og vedholde din beslutningskraft og bevægelse.

3. Hvad står i vejen, for at du skrider til handling?

Hvad modarbejder og hæmmer dine personlige og professionelle ønsker? Hvilket idealer hæmmer eller ’gøder’. De træder eksempelvis frem i vores antagelser og overbevisninger.

4. Hvad er dine overspringshandlinger?

Overspringshandlinger kan være brugbare, men oftest er de et udtryk for eskapisme.

5. Din programmering

Hvilke underliggende antagelser og forestillinger om – eller perspektiver på – verden har du? Nogle af disse kan være opbyggende og støttende, mens andre kan være nedbrydende og reelt underminere dine ønsker og måde at leve dit liv på.

6. Åbningen

Hvad er det for nogle nye alternative sandheder, perspektiver og måder at se verden på, du vil installere i stedet for, og som vil få dig til at bevæge dig mod de ønsker og forandringer, du har sat dig for?

7. Momentum

Hvordan integrerer du bedst de nye alternativer, og hvordan holder du momentum i det lange seje træk?

Der vil være personligt, individuelt arbejde mellem møderne, som skærper dit fokus.

Hvad får du i netværks- og udviklingsforløbet?

  • En indledende og individuel samtale, hvor vi afklarer dine ambitioner, forventninger og dit bidrag, så du er klar til en givende og udviklende oplevelse.
  • Et ’forskningsrum’ med 7 strukturerede, perspektivudvidende og værdiskabende møder i en gruppe af mennesker, hvor hver enkelt bidrager, fordi man vil udforske og sikre egen og andres vækst.
  • Medlem af et fællesskab (en mindre cirkel), som vil blive et relationelt tæt og powerfuldt netværk nu og i årene frem. Når man deler det vigtigste, skaber det en særlig værdifuld forbindelse mellem mennesker.

Kontakt for mere information

Praktik

Forløbet med Tina Wilk/Wilk CPH foregår hos Rebel Work Space, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø, som ligger tæt på Østerport St. (Metro), og hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Hvert møde varer fra kl. 14.30 til 19.30, og der vil være en pause på ca. en halv time, hvor der vil blive serveret sandwich, snacks og drikkevarer.

Datoerne for forløbet

16. marts 2021, 20. april 2021, 20. maj 2021, 17. juni 2021, 19. august 2021, 23. september 2021 og 28. oktober 2021.

Investering

Prisen for det samlede forløb er kr. 36.500,- ekskl. moms. Beløbet faktureres ved tilmelding.

Sådan kommer du i gang

Vi starter med en samtale uden beregning. Du skriver til mig på mail tw@wilkcph.dk eller ringer på telefon 28 58 80 50, og så aftaler vi et møde, der er helt uforpligtende.

På mødet taler vi om, hvad dine udviklingsområder, din ambition og din strategi er. Du kan efter vores samtale forvente, at du er blevet skarpere på, hvad din ambition og dine ønsker er, og hvordan du arbejder henimod det, du vil opnå og forandre.

Kunderne siger….

Tina Wilk

Tina Wilk har 20 års erfaring med udvikling af ledere og organisationer gennem ledelse af mennesker.

Hun arbejder med forandrings- og udviklingsprocesser og rådgivning af ledere og talenter gennem forløb, der giver viden, indsigt, ny adfærd samt beslutnings- og handlekraft.

Tina har en skarp forståelse for menneskets psykologi og relationer mellem mennesker og er i stand til hurtigt og præcist at italesætte eventuelle problemers kerne. Hun kommunikerer klart, fordomsfrit og ’to the point’ med stor empati, som sikrer åbenhed hos modtageren.

Tinas baggrund spænder over humanistiske fag som psykologi, filosofi, teologi og spiritualitet, men også over naturvidenskaben – resultater fra hjerneforskning samt viden om mental sundhed, meditation m.m. spiller ofte en afgørende og aktiv rolle i udviklingsforløbene. Tina er optaget af de nye tendenser og udviklingsskift – særligt inden for ledelse og organisationsudvikling – som vi ser i disse år.

Scroll til toppen