Har du styr på PROJEKTIONERNE – både dem du sender og dem som nogen vil have dig til at ’gribe’?

Har du styr på PROJEKTIONERNE – både dem du sender og dem som nogen vil have dig til at ’gribe’?

Jeg havde en samtale den anden dag, hvor jeg have besluttet at vi var nødt til at tale om ’elefanten’ i rummet. Jeg havde taget mod til mig, for at stille nogle oprigtig interesserede og nysgerrige spørgsmål (altså spørgsmål uden fordom, irritation og frustration) de ville adressere den mulige ’elefant’, som jeg over længere tid havde haft en fornemmelse af, var til stede i relationen, og det krævede jeg tog mod til mig.

Selv om jeg over lang tid havde mærket den tydeligt flere gange i vores møder og samvær, var der også tvivlen, som altid også kommer frem når jeg mærker og registrere de her projektioner. Jeg ser den nu som en sund tvivl, fordi den forbinder mig med det faktum at jeg kan tage fejl, og derfor bliver en undersøgelse en nødvendighed, så jeg ikke bare går med mine egen antagelser og fornemmelse, for jeg kunne jo netop tage fejl, og det er jo helt okay, men vigtigt at få opklaret.

I relationer, både private og professionelle, er det vigtigt at få afklaring på om det man ser og mærker – altså ’elefanten’ – også rent faktisk ER TIL STEDE, eller om man/jeg har taget fejl. Det kræver for de fleste MOD – også for mig, og jeg ser modet i sådanne situationer som min samarbejdspartner, så det bliver muligt for mig at taget ansvar for at få talt om ’elefanten’.

Mine spørgsmål vil nemlig afsløre, enten for mig selv eller den anden, den sårbarhed der altid er til stede når vi sætter lys på ’elefanten’ i rummer, og jeg må være klar til at se og holde den sårbarhed både hos mig selv og den anden, og det kræver mod, åbenhed og fravær af fordømmelse.

Det blev en virkelig god samtale, for min samtalepartner var åben og vi kunne samtale om ’elefanten’ og hvem der var ejeren af den, uden at vi gik i forsvar, mudderkast og forklaringer, men tog ejerskab for vores eget mørkeland (vores ubevidste), og vi forblev begge åbne, lyttende og ansvarlige. Det er i den åbenhed at de fedeste og mest lærerige og inspirerende samtaler er, lige dér i nuet, åbenheden, sårbarheden og villigheden!

Hvad har det her med ledelse at gøre?  – ALT!!!

Når vi arbejder med at mestre nutidens og fremtidens ledelse, hvor mennesker, relationer, samarbejde, frihed, meningsfuldhed, medbestemmelse, trivsel og bæredygtighed er i fokus, og vi kan være stolte af vores organisationer, som gode kompetente mennesker gider være en del af. Bliver vi nødt til som ledere at være generøse med os selv, vi må går forrest i de svære samtaler, som det er at tale om projektioner. Der er noget på spil, når vi tager ansvar for at sætte lys på de følelser og ubevidste sider i os selv, eller den anden, de udspringer af, det er en del af det nye lederskab.

Er du som leder og kollega bevidst om hvornår du projicerer dit eget ’mørkeland’ over på andre, og lige så vigtigt, er du bevidst om hvornår du er skydeskive for andres projektioner?

Projektioner kan både være dem der forherliger sit skudsmål og dem som nedgør og destruere skudsmålet, de er begge ikke i overensstemmelse med virkeligheden og det der rent faktisk foregår, vi ser ikke verden som den er, men vi ser verden som VI ER, derfor handler projektioner altid først og fremmest om afsenderen selv.

Det er særligt de projektioner som nedgør, fordømmer og destruerer vi skal give ekstra opmærksomhed, som afsender og modtager, og både i vores privat og professionelle relationer og  i lederskabet, særligt i vores teams og tætte samarbejder generelt.

Det er nemlig gift og i stor grad med til at skabe den psykologiske utryghed, som har den konsekvens, at vi ikke oplever at der er frihed til at være os selv. Vi mærker, bevidst eller ubevidst, at der foregår noget som ikke er trygt og rart, vi mærker fordømmelsen, kritikken, og det store ubehag der er i at få klæbet andres mørkeland på sig, men som vi måske ikke umiddelbart kan adressere og finde ord for, hvilket gøre det endnu mere diffust og utrygt.

Det utalte og slørede bliver stor medskaber af psykologisk utryghed og dysfunktionelle mekanismer i det relationelle felt i dit team, og det er højst sandsynligt også til stede i resten af organisationen, det bliver en del af kulturen og giver dermed et stort tab af talent, potentiale, menneskelighed, meningsfuldhed, gode løsninger og skaberkraft.

Hvorfor har det noget med ledelse og lederskab at gøre…?

Fordi vi lever i en ny tid, hvor ledelse og lederskab har fået andre funktioner end dem som blev værdsat i den ’gammel’ lederfunktion. Vi kræver noget andet i dag af mennesker som har valgt lederfunktionen til, uanset på hvilket niveau i organisationen, og vi kræver også noget andet af kulturen og rammerne som ledelsen har ansvar for, former sig på en sådan måde at den tiltrækker dygtige mennesker som gider være med på rejsen og opgaverne.

Du må som nutidens leder være interesseret i mennesker og kunne facilitere processer og samarbejde på kryds og tværs, sådan at der løses gode problemer og skabes værdi både internt og eksternt.

Det kræver at du i langt højere grad end tidligere, kan navigere i det relationelle felt, at du er emotionel og social kompetent. Du må være rollemodellen der skaber de optimale betingelser og rammer for dem du leder og samarbejder med. For at mestre det må du også have en stor grad af indsigt både i dit bevidste og dit ubevidste (det ubevidste, er det jeg kalder mørkeland), så du ikke står i vejen for dig selv, og du fanger projektionerne og de øvrige dysfunktionelle mekanismer, som er giften der skaber den psykologiske utryghed.  

Det er i det sunde, trygge og levende felt, at vi skaber de bedste betingelse for at vi er en del af en organisation og virksomhed som bidrager bedst muligt som arbejdsplads, og som bedste mulighed for kunder og øvrige interessenter.

Ledelse og karriere er så meget andet end den var i den ’gamle verden’. Der er så meget i hver organisation og i hvert menneske der skal tænkes og gøres anderledes, og det kræver mod, åbenhed og villighed fra alle sider.

Hvor står du, din organisation eller dit team i rejse mod nutiden? Du er velkommen til en gratis og uforpligtende snak med mig, for at finde vej til de næste skridt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen