Om Wilk CPH

Baggrund - Om Wilk CPH

Wilk CPH er en konsulentvirksomhed, der arbejder med bæredygtig ledelse og organisationsudvikling og er optaget af at skabe sunde forretninger hvor mennesker trives og udvikles til alles bedste.

Har man igennem de sidste år fulgt udviklingen inden for ledelse og lederskab, har man også set, at det i dag handler om at kende, udvikle og træne de menneskelige kompetencer, som teknologien ikke kan konkurrere med endnu. Det er dem, vi skal bruge for at være innovative og finde nye løsninger i fællesskab og gennem samarbejde.

Vi kan ikke løse nutidens problemer og udfordringer med tidligere tiders måder at se og tænke løsningerne på. Når vi i dag leder i stor kompleksitet, må vi være åbne og nysgerrige og inddrage andre for at få flere hjerner til at finde de bedste løsninger.

Vi bliver også som ledere i dag udfordret på at skabe arbejdspladser med stor fleksibilitet og meningsfuldhed. Dette er et krav ikke bare fra den unge generation, men fra alle. I dag har de fleste af os en karriere som optager os og hvorigennem vi finder vores identitet. Det er ikke blot et arbejde der giver os forsørgelse. Derfor handler det i høj grad om at skabe formål, mening og udvikling for de mennesker, vi ansætter og det må vi som virksomhed og leder kunne leve op til.

Tina Wilk

Wilk CPH er grundlagt af Tina Wilk, som har 20 års erfaring i at arbejde med udvikling og rådgivning af ledere og ledelse i organisationer, med særlig interesse for ledelse af og fra mennesker. Det er dét der står i forgrunden når man samarbejder med Wilk CPH, for at skabe bæredygtigt lederskab og organisationsudvikling.

De teorier og praktikker som arbejdet udspringer fra, er forskellige studier i den menneskelige eksistens og psykologi, de relationelle felter og dynamikkerne i disse, kommunikation, kultur, EQ og måden vores hjerne og mindset fungerer på.

Studierne er bl.a. foregået på Teologisk Fakultet, en 4-årig uddannelse som psykoterapeut, en 1-årig certificeret konfliktmægler uddannelse, certificeret erhvervscoach, certificeret Enneagramcoach samt kurser og efteruddannelse inden for psykologi, filosofi, åndsvidenskab, mindset, organisation, ledelse og mindfulness.

Wilk CPH er dedikeret og drevet af at se udvikling og resultater, der afspejler et autentisk, kultiveret, begavet og tillidsfuldt lederskab. Wilk CPH er en ambitiøs virksomhed der tror på, at de bedste resultater opnås gennem et samarbejde, der bygger på retning, tillid og gennemsigtighed.

om wilk cph med Tina Wilk

Find out who you are and be that person.
That’s what your soul was put on this Earth to be.
Find that truth, live that truth and everything else will come.

Ellen Generes

Scroll til toppen