Organisationsudvikling

Løft organisation til et nyt niveau

Organisationsudvikling går gennem kulturen og det relationelle felt

organisationsudvikling ikon - Wilk CPH

Organisationudvikling

Vi bør interessere os langt mere for virksomhedskulturen og forstå, at den guider adfærd og kommunikation i organisationen. Det er kulturen, der (bevidst eller ubevidst) åbner op eller lukker ned for organisationsudvikling. Og den påvirker måden hvorpå vi går med eller mod forandringer.

Kommunikation, mindset og kultur hænger sammen, og er dét, der indåndes og leves i organisationen. Transformation i kulturen sker ikke uden personlig transformation, og denne forandring sker, når vi tager os mod til at se på formål frem for frygt og på muligheder frem for begrænsninger.

Emotionel intelligens må være en del af tonen i organisationen. Vi bør bruge tid og energi på at få den til at fylde noget mere. Vi får så meget foræret gennem teknologien, men teknologien kan ikke, endnu, læse situationer, stemninger og forbindelser mellem mennesker. Derfor er emotionel intelligens en vigtig ledelseskompetence. Det er den kompetence, du skal bruge til at lede talent, innovation og kreativitet i organisationen. Og det er den kompetence som styrker fællesskaber og samarbejder.

 

Når vi i Wilk CPH arbejder med organisationsudvikling, gør vi det med afsæt i mening, formål, bæredygtighed, diversitet, transparens og tydelighed. Vi arbejder i det relationelle felt både horisontalt og vertikalt i organisationen.

Forløbet er altid afstemt med den enkelte virksomhed og dens behov og udfordringer.

Typiske elementer i programmet

 • Moduler – typisk mellem 3 til 6 moduler
  af 1-3 dages varighed, der strækker sig over 6 til 12 måneder
 • Gruppearbejde – (i mindre grupper) mellem modulerne,
  så forandringen og udviklingen sker undervejs i forløbet
 • Indhold – modulerne vil typisk tage afsæt i mindset, tillid,
  kommunikation, forpligtigelse, medansvar, fællesskabet og det relationelle felt
 • Formen – typisk et oplæg af konsulenten samt en faciliteret proces for deltagerne, der relaterer til oplægget/temaet. Deltagerne arbejder aktivt på og mellem modulerne

Programmet har ofte 4 faser

 • Diagnosticering (interviews af ledere, kolleger og/eller samarbejdspartnere)
 • Afklaring og målsætning
 • Forløb og implementering
 • Afsluttende evaluering efter ca. 3 måneder

Programmet kører typisk over 6 til 12 måneder, hvor der efter ca. 3 måneder evalueres på forløbet, og hvor organisationen er nu. Hvad har udviklet sig, hvad skal der stadig eller mere fokus på.

Wilk CPH'S samarbejdsstil er

Ambitiøs – udfordrende – personlig – fordomsfri – ekspanderende – reflekterende – ærlig – rummelig – nærværende – direkte – støttende.

Stiller I jer af og til nogle af disse spørgsmål?

Så vil et organisationsudviklingsprogram med Wilk Cph hjælpe jer med den udvikling og forandring, som vil løfte jeres organisation op på et nyt niveau.

 • Bruger vi i tilstrækkelig grad den viden og det talent, som er her i vores organisation?
 • Kunne vores medarbejderomsætning være lavere, og hvad skal der til?
 • Hvis vi ærligt ser på kulturen, viser den så den ’tekstur og tone’, vi reelt ønsker at fremstå med?
 • Har vi tydeligt et formål, som skaber mening og retning?
 • Lever vi op til nutidens krav om bæredygtighed, diversitet og evnen til at lede i kompleksitet
 • Kunne stemningen blandt ledere og medarbejdere være mere engageret, når der laves forandringer og nye tiltag?
 • Er vi gode til at tiltrække de rigtige faglige profiler med den rette typologi?

Programmet er for jer, der ved, at hurtige løsninger ikke virker og derfor ønsker at gå dybere og investere tid og energi i jeres organisation og virksomhedens fremtid.

Det er for jer, der ønsker at skabe varige forandringer samt nye perspektiver og indsigter i den måde, som jeres organisation fungerer på.

Eksempler på det I tager med jer

 • En ny stemning og tone i organisationen, der løfter alle
 • Et stærkere fundament i organisationen baseret på større forståelse og realisering
  af ønskede ændringer
 • Bedre fællesskaber og samarbejde
 • Langt bedre i stand til at gøre brug af de faktiske kompetencer og talenter,
  på tværs af organisationen
 • Viden om hvad der ligger til grund for konkrete udfordringer i organisationen
 • Øget bevidsthed om det relationelle, og hvordan det påvirker organisationen
 • Klarhed over hvad jeres organisation skal stå for både internt og eksternt
 • Hvordan I skaber et fælles mindset og en kultur, hvor alle ved de er vigtige
  og har indflydelse på,
  hvordan kulturen er i virksomheden
 • Bedre evne til at navigere og bruge forskelligheder og kompleksitet konstruktivt
  i beslutninger og tiltag
 • Større udsyn og forståelse for, hvad der løfter op eller sænker ’tonen’ i organisationen

Ring eller send en mail for at høre mere og aftale et møde.

Scroll til toppen