Udvikling af lederteams

Tag jeres lederteams til næste niveau

Teamudvikling – Dynamiske og samarbejdende lederteams

teamudvikling lederteams ikon Wilk CPH

Teamudvikling Lederteams

Mange lederteams er kendetegnet ved, at de reelt ikke får brugt de ressourcer og det potentiale, der samlet set ligger i gruppen. Kommunikationen og samarbejdet mellem lederne i gruppen er ofte ikke optimalt, og det har negativ betydning for resultater, videndeling og brug af kompetencer på tværs, i både i gruppen og videre ud i organisationen.

Denne utilstrækkelige kommunikation og det ikke-udnyttede samarbejde kan have flere årsager, f.eks. kompetencer, mangel på viden og/eller forståelse af sammenhænge og situationer, men den kan også udspringe af mangel på TILLID – tillid til hinanden, til organisationen, til projektet osv.

Manglende tillid kan udspringe af mange ting og konkret være en bagside af den typiske konkurrencekultur, der er i de fleste virksomheder og organisationer, nemlig vores kultur og vane med at måle ved hjælp af traditionelle KPI’er. Den kultur har haft et både godt og effektivt formål, nemlig at skabe vækst.

Manglende tillid i teamet eller i organisationen skaber en dysfunktion, som blokerer for bedre udnyttelse af den viden, kompetencer, sparring og bedre problemløsning, der er til stede, når 1+1 giver 11 (og ikke 2).

Den er ofte så subtil, at den ikke registreres i en travl hverdag, og måske registrerer man den, men ’lever med det’, fordi det kræver mod at gøre opmærksom på en dysfunktion, og typisk kræver det også hjælp udefra.

Når vi i Wilk CPH arbejder med teamudvikling af lederteams, arbejder vi både vertikalt og horisontalt i organisationen. Vi fokuserer på det relationelle felt, som handler om kommunikation, og hvordan man skaber tillid, vedligeholder tillid, løser konflikter/udfordringer, og forpligter sig og tager ansvar for hinanden og for opgaverne.

Vi arbejder med teamudvikling for at styrke samarbejdet og for at få langt mere ud af de tilstedeværende ressourcer og potentialer, som ligger i teamet i form at viden, talent, kompetencer og udviklingsmuligheder. Når teamudvikling fungerer optimalt, skaber det en positiv spiral for mennesker og økonomien i virksomheden.

Typiske elementer i lederteam udviklingsprogrammet

 • Teammøder – hvor der gennem dialog skabes viden om dynamikken i teamet.
 • Hvor og hvordan der skal løftes og hvor styrkerne og svaghederne er
 • Mindset – hvilken betydning har det for samspillet og problemløsningen
 • Mindfulness – vi kommer til at arbejde med visse elementer fra Mindfulness

Programmet har ofte 3 faser

 • Diagnosticering (her kan indgå interviews, f.eks. fra en leder, kollegaer og/eller samarbejdspartnere)
 • Afklaring og målsætning
 • Implementering

Programmet kører typisk over 6 til 12 måneder med møder af 2 – 3 timers varighed 1 til 2 gange pr. måned. Antal og frekvens aftales individuelt og efter teamets behov.

Det er naturligvis muligt at fortsætte efter de aftalte møder, hvis man godt vil arbejde videre.

Wilk CPH'S samarbejdsstil er

Ambitiøs – udfordrende – personlig – fordomsfri – ekspanderende – reflekterende – ærlig – rummelig – nærværende – direkte – støttende.

Stiller I jer af og til nogle af disse spørgsmål?

Så vil et lederteam udviklingsprogram hjælpe jer med klarhed, indsigt og konkret forandring.

 • Hvordan fungerer I fagligt og personligt i teamet?
 • Får organisationen på tværs det optimale ud af den viden og erfaring, der er i teamet?
 • Oplever du/I til tider mangel på mening, inspiration og motivation i jeres samarbejde?
 • Er der tillid mellem jer, og er i ærlige og åbne ift. svære udfordringer?
 • Har du gjort dig overvejelser omkring:
  – HVILKET aftryk vil jeres team sætte i organisationen?
  – HVORDAN vil I gøre det?
  HVORFOR er det vigtigt?
 • Er I drevet af effektivitet, KPI’er og visioner, eller er I optaget af at skabe noget igennem og sammen med andre?
 • Hvad er jeres fokus, og hvad er I drevet af?

Programmet er for jer, der ved, at hurtige løsninger ikke virker og derfor ønsker at gå dybere og investere tid og energi i jeres lederteam for at skabe bedre løsninger i en mere og mere kompleks tid, hvor ingen skaber de bedste resultater alene. Det er for jer, der ønsker at skabe varige forandringer samt nye perspektiver og indsigter i den måde I sammen leder organisationen på.

I teamprogrammet arbejder vi altid med udgangspunkt i konkrete situationer og det område, I ønsker forandring i. Vi inddrager hele lederteamet individuelt og afdækker. hvordan I spiller sammen. I bliver mere bevidste om hver jeres rolle, og om hvordan I sammen træffer gode beslutninger for medarbejdere og forretningen.

Det tager du med dig

 • Større indsigt i dig selv og dine teamkollegaer, hvilket fremmer jeres samarbejde
 • Øget bevidsthed om jeres samspil, og hvordan det påvirker organisationen
 • Bedre evne til at navigere og bruge forskelligheder og kompleksitet
  konstruktivt i beslutninger og tiltag
 • Konkret mere viden og indsigt i andre dele af organisationen
 • Større udsyn
 • Klarhed over jeres prioriteter og målsætninger

Ring eller send en mail for at høre mere og aftale et møde.

Scroll til toppen