Vanvittig dårlig ledelse – HVAD GØR VI NU?

Vi kommer til at se på ledelse med helt nye grundantagelser om hvad ledelse også er!

Alt det, der vælter frem i lyset om sexchikane på arbejdspladserne i disse dage, viser med skræmmende og al tydelighed, at de seneste års tiltag i virksomheder og organisationer på ingen måde rækker eller skaber den forandring, vi har brug for.

Det er IKKE nok at lave nye strukturer, ændre i regler og retningslinjer og underskrive erklæringer på, at vi forpligter os i forsøget på at ændre kulturen. Det er naturligvis en start, men ikke hele løsningen. Det er en langstrakt proces, som også kræver kompetenceudvikling, træning, vedholdenhed og fokus – for hvordan ændres kulturen i praksis? Ledelse er et praktisk fag og med til at skabe kulturen, og derfor må der viden og træning til.

Vi er også nødt til at gøre noget andet, end vi hidtil har gjort. Lederrollen er i stor forandring og de manglende ledelseskompetencer, der afsløres nu, skal også bruges i lederrollen fremadrettet, så det er nu, der skal investeres i konkret udvikling.

Mange ledere tager ikke konkret ansvar, fordi de ikke ved, hvordan de skal forholde sig, eller hvordan de i praksis skal håndtere situationen med både krænkeren og den krænkede, hvilket skyldes manglende kompetencer i forhold til, hvordan man taler om krænkende adfærd, og hvordan det er at blive ramt af den adfærd. Det vækker følelser af både skyld og skam, og der ligger så mange tabuer i det felt, som kan være meget vanskelige at håndtere uden viden og træning.

Menneskelig indsigt og viden er ikke noget, vi typisk lærer på lederuddannelser eller andre corporate, tekniske eller faglige uddannelser. Vi bliver nødt til at klæde lederen på med den viden for at skabe indsigt og kompetencer til at håndtere dynamikker og udfordringer mellem mennesker, for det er nu engang gennem velfungerende samarbejde mellem mennesker, at virksomhedens opgaver og udfordringer løses bedst muligt.

Vi bliver nødt til at begynde at tænke helt grundlæggende anderledes om, at ledere, også på topniveau, i langt større grad kommer til at samarbejde med mennesker på kryds og tværs i organisationen for at løse udfordringer på både den korte og lange bane. Der mangler viden, indsigt og kompetencer i, hvordan de menneskelige mekanismer fungerer, og derfor må det felt sættes forrest i den lederudvikling, vi tilbyder ledere. Gør vi ikke det, kommer vi ikke til at skabe de fornødne forandringer, som fremtidens lederskab insisterer på.

Lederens opgave er at lede mennesker – selvfølgelig forudsætter ledergerningen også et højt niveau af faglig viden og forretningssans – men hvis du ikke i din rolle som leder kan lede mennesker gennem den øgede kompleksitet, vi lever i, så de bedste løsninger findes, og de rigtige kompetencer og talenter kommer i spil, samtidig med at mennesker trives, inspireres og finder mening, kommer du ikke i mål som succesfuld leder, og naturligvis skal du ikke gøre det alene, men sammen med dit team, så ledelse drives i fællesskab.

Ledelse er et praktisk fag, og det bliver essentielt at kunne:

  • Bevar din integritet – også når du møder ensidig kritik og uenighed
  • Træn dine nuancer og perspektiver så du kan bruge kompleksiteten til at finde nye løsninger og veje
  • Empati – vis medfølelse og sæt dig i andres sted
  • Udvis respekt – det løfter og støtter. Vær på vagt for din fordomsfuldhed, den nedbryder
  • Vær modig – særligt når frygten og usikkerheden larmer og holder dig tilbage
  • Skab følgeskab – vær interesseret i forskellige mennesker og vær en inspiration for mange
  • Kend dine skygger og favn dem med accept og fred, så du genkender, når de kommer snigende og vil forføre dig
  • Skab betingelser, der forløser potentiale hos dem, du er sammen med
  • Tro på noget, der er større end dig selv, for det udvider dine perspektiver og lader dig forblive ydmyg
  • Vær forgangsperson for etik og moral og sæt ordentlighed, ansvar og fællesskab forrest.

Det er Human Skills, og det vi betegner som visionært lederskab, og det der skaber bedre ledelse og løsninger i fremtiden.

Løsningen på at ændre kulturen i vores virksomheder og organisationer, som vi har aftalt og forpligtet os til, er at udvikle på vores Human Skills og føre nye handlinger og adfærd ud i virkeligheden. Det gøres ved, at der igangsættes konkrete udviklingsforløb, hvor lederne får viden i de her nævnte egenskaber og kompetencer og TRÆNES i HVORDAN.

Er du interesseret i at få en snak om, hvordan I kommer konkret i gang hos jer med at klæde jeres ledere på til at løfte kulturen og skabe lederskab, der ræsonnerer med fremtidens behov, så giv mig et kald på 28588050 eller send en mail til tw@wilkcph.dk . Jeg ser frem til at høre fra dig

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen